Velkoobchodní odběratel

 

STAŇTE SE VELKOOBCHODNÍM PARTNEREM

1. Zaregistrujte se 

2. Při registraci zvolte možnost "Velkoobchodní odběratel" - zde ( nezapomeňte uvést případně DIČ )

3. Do 24 hodin obdržíte autorizaci přístupu.

4. Vybíráte zboží

 

Doprava:

Platba:

SLEVY:

1. 0 - 5000kč = 300Kč

1. převodem

1. nad 10 000Kč = 2%

2. 5001 -10 000Kč = 150Kč

2. online platba

2. 20 000Kč - 40 000Kč = 4%

3. 10 001 a více = ZDARMA

 

3. 40 001Kč - 60 000Kč = 6%

 

 

4. 60 001Kč - 100 00Kč = 8%

 

 

5. 100 001Kč = 10%

 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

 

 

Slevy se vzájemně sčítají z každé zaplacené VO objednávky za posledních 6 měsíců.

 

Můžete nám napsat na velkoobcho@fashionsoul.cz nebo zavolat na +420 277 001 875

 

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI PŘEČTĚTE POZORNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky použití vám sdělují podmínky použití, na které můžete využít naše webové stránky www.fashionsoul.cz (naše stránky), ať již jako host nebo registrovaný uživatel. Použití našeho webu zahrnuje přístup, prohlížení nebo registraci pro použití stránek.

Používáním našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a že souhlasíte s jejich dodržováním.

Pokud nesouhlasíte s těmito velkoobchodními podmínkami, stránky nepoužívejte.

 

Jiné použitelné podmínky

Tyto podmínky se vztahují k následujícím dodatečným podmínkám, které se vztahují také na vaše používání stránek:

Naše zásady ochrany osobních údajů, které se stanoví podmínkami, na základě kterých zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo které nám poskytnete. Použitím našich stránek souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná. Veškteré osobní údaje se nesmí dostat ke třetí straně, jsme registrování na ÚOOÚ a splňuje a dodržujeme podmínky  ochrany osobních údajů.

• Naše zásady přijatelného použití, které stanovují povolená použití a zakázané použití našich stránek. Při používání našeho webu musíte dodržovat tato přijatelná pravidla použití.

• Naše zásady cookie, které obsahují informace o cookies na našich stránkách.

Pokud si zakoupíte zboží z našich stránek, platí naše prodejní podmínky.

 

Informace o nás

Naše stránky jsou provozovány společností Free People s.r.o (CZ) sídlem Jaurisova 515/4, Praha 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 257271, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fashionsoul.cz

 

Provozovna: Cyrila Boudy 1444, Kladno 272 01

 

Změny těchto podmínek

Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit změnou této stránky.

Změny na našich stránkách

Stránky aktualizujeme a měníme téměř každý den.Vezměte však na vědomí, že jakýkoli obsah na našich stránkách může být v určitém okamžiku zastaralý.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich nebudou obsahovat chyby nebo opomenutí.

Přístup na naše stránky

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy k dispozici nebo nebudou dočasně nepřerušeny z technických důvodů. Můžeme pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit celý web nebo jeho část bez oznámení. Nebudeme zodpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nejsou k dispozici kdykoliv nebo na nějakou dobu v rámci technického výpadku nebo údržby stránek.

Jste odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují k našemu webu prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomi těchto podmínek používání a dalších platných podmínek a že jsou s nimi v souladu.

Váš účet a heslo

Pokud jste jako součást našich bezpečnostních postupů zvolili heslo nebo jakoukoli jinou informaci, musíte tyto informace považovat za důvěrné. Nesmíte je prozradit žádné třetí straně.

Máme právo zrušit jakýkoli uživatelský velkoobchodní účet nebo heslo, pokud to uznáme za vhodné. Ve většině případů k tomu dochází, pokud nepoužíváte svůj účet déle, jak 12 měsíců.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v publikovaných materiálech. Tyto díla jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami.

Nesmíte žádným způsobem upravovat a měnit digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stahovali, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu bez našeho svolení.

Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich stránkách pro komerční účely, bez předchozího svolení.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo na používání našeho webu okamžitě skončí a musíte podle našeho přání vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jsme vyrobili.

Úprava informací na webu fashionsoul.cz

Obsah na našich stránkách je určen pouze pro obecné informace.

Přestože činíme přiměřené úsilí o aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádné prohlášení, záruky ani záruky, výslovné ani předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

Omezení naší odpovědnost

Pokud jste obchodním uživatelem, vezměte prosím na vědomí, že zejména nebudeme odpovídat za:

• ztrátu zisku, prodeje, podnikání nebo příjmů;

• přerušení podnikání;

• ztráta očekávaných úspor;

• ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré jméno; nebo

• jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

Nezodpovídáme za ztráty nebo škody způsobené virem, útokem z důvodu odmítnutí služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může v důsledku vašeho používání našich stránek infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný majetkový materiál. Nebo stahování jakéhokoli obsahu na něm nebo na jakýchkoli webových stránkách s ním spojených.

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE VĚNOVALI ČAS K PŘEČTENÍ PODMÍNEK.

 Máte-li otázky neváhejte nás kontaktovat na adrese velkoobchod@fashionsoul.cz

 Zaregistrovat se jako velkoobchodní partner můžete ZDE ( při registraci zvolte možnost velkoobchodní odběratel )

 

2017_logo_original_2017